Novamed - nowa odsłona medycyny.

Dla Twojego Dziecka i Ciebie.

Nasz Lekarz

Dr. Iwona Gajos

 

 

Dr. Iwona Gajos

ur. 06.06.1958 r w Łodzi

Lekarz medycyny

Specjalista pediatra

W 1982 uzyskałam dyplom lekarza po odbyciu studiów na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi

W 1992 roku ukończyłam specjalizację z zakresu pediatrii

W latach 1995-2012 odbyłam wiele szkoleń, kursów i studiów podyplomowych z zakresu medycyny uniwersyteckiej i medycyny holistycznej, co spowodowało podniesienie moich kwalifikacji zawodowych.

- 1993-1995 - I i II stopień kursu z zakresu homeopatii Polskiego Towarzystwa Homeopatycznego

- 1995-1996 oraz 1998-1999 - I i II stopień studiów w zakresie Homeopatii Klasycznej Francuskiej Akademii Homeopatii

- 1999 - ukończenie specjalistycznego szkolenia z zakresu irydologii

- 1999-2003 - certyfikaty uczestnictwa w konferencjach szkoleniowo-naukowych

- 2000-2001 - III stopień kursu homeopatii pod patronatem Akademii Medycznej w Warszawie

- 2000-2001 - homeopatyczne szkolenia firmy Lehning Laboratoires w Warszawie

- 2001-2004- homeopatycze dwustopniowe studia homeopatyczne w College de Sciences Humaines w Paryżu

- 2002 - międzynarodowe seminaria homeopatyczne Polskiego Towarzystwa Homeopatycznego

- 2004-2005 - certyfikaty farmakopunktury z zastosowaniem leków antyhomotoksycznych oraz antyhomotoksycznej terapii  

                     chorób psychosomatycznych

- 2004 - certyfikat ukończenia Kursu Izopatii IIgo stopnia: farmakopunktura, terapia neuralna, leczenie izopatyczne

- 2007 - ukończenie Kursu Mikroskopii w Ciemnym Polu Widzenia w Katedrze Fizjopatologii PAM w Szczecinie

- 2007 - certyfikat ukończenia szkolenia z autohemoterapii Polskiego Towarzystwa Homeopatii i Homotoksykologii

- 2005-2009 - dyplom ukończenia kursu Tradycyjnej Medycyny Chińskiej

JĘZYKI OBCE

Francuski

Pedagog -Terapeuta Violetta Kwiatkowska-Feja

Violetta Kwiatkowska-Feja 

ur. 21.03.1962 r w Bytomiu

Pedagog, socjoterapeutka, trenerka warsztatu i treningu psychologicznego, terapeuta BG, nauczyciel dyplomowany.

Pracując z dziećmi i rodzicami wykorzystuję: socjoterapię, kinezjologię edukacyjną, elementy terapii krótkoterminowej i ustawienia systemowe B. Hellingera.

 

W 1984 roku uzyskałam dyplom pedagoga (UŁ)

W 1991 roku ukończyłam dwuletnie Studium Specjalne Socjoterapii

W 1994 roku ukończyłam Szkołę Trenerów i uzyskałam rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego jako trener warsztatu i treningu psychologicznego nr. Rekomendacji 92

W latach 1992-2006 współtworzyłam Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łodzi pracując jako pedagog w ramach programów innowacyjnych

Od roku 1994 prowadzę szkolenia w zakresie socjoterapii, umiejętności psychologicznych dla osób reprezentujących różnorodne grupy zawodowe pracujące z dziećmi i młodzieżą ( warsztaty, treningi psychologiczne, studia podyplomowe WSP w Łodzi).

W roku 2008 odbyłam szkolenie z zakresu pracy z dzieckiem metodą ruchu naturalnego Detlefa Kapperta (wykorzystanie symboliki ciała i obrazów wewnętrznych do kształtowania kompetencji społecznych) oraz ukończyłam studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Oświatą.

W 2011r uzyskałam Certyfikat w zakresie Kinezjologii Edukacyjnej P. Denissona (Certifikate Completion Educatinal Kinesjology Foundation nr 254/11

Od roku 2012 uczestniczę w programie szkoleniowym w zakresie terapeutycznej pracy metodą ustawień systemowych Berta Hellingera  

( praca pod superwizją).

Ważniejsze konferencje naukowe:

Pedagogika Marii Montessorii

Teorie Lwa Wygotskiego

Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci i młodzieży – procedura Niebieskiej Karty

Od 20 lat zajmuję się pomocą terapeutyczną dzieciom: diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami zachowania, a także pomocą skierowaną do rodziców, którzy pragną zwiększyć swoje kompetencje wychowawcze i wspierać dzieci w pokonywaniu kryzysów.