Novamed - nowa odsłona medycyny.

Dla Twojego Dziecka i Ciebie.

Dr. Iwona Gajos

 

 

Dr. Iwona Gajos

ur. 06.06.1958 r w Łodzi

Lekarz medycyny

Specjalista pediatra

W 1982 uzyskałam dyplom lekarza po odbyciu studiów na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi

W 1992 roku ukończyłam specjalizację z zakresu pediatrii

W latach 1995-2012 odbyłam wiele szkoleń, kursów i studiów podyplomowych z zakresu medycyny uniwersyteckiej i medycyny holistycznej, co spowodowało podniesienie moich kwalifikacji zawodowych.

- 1993-1995 - I i II stopień kursu z zakresu homeopatii Polskiego Towarzystwa Homeopatycznego

- 1995-1996 oraz 1998-1999 - I i II stopień studiów w zakresie Homeopatii Klasycznej Francuskiej Akademii Homeopatii

- 1999 - ukończenie specjalistycznego szkolenia z zakresu irydologii

- 1999-2003 - certyfikaty uczestnictwa w konferencjach szkoleniowo-naukowych

- 2000-2001 - III stopień kursu homeopatii pod patronatem Akademii Medycznej w Warszawie

- 2000-2001 - homeopatyczne szkolenia firmy Lehning Laboratoires w Warszawie

- 2001-2004- homeopatycze dwustopniowe studia homeopatyczne w College de Sciences Humaines w Paryżu

- 2002 - międzynarodowe seminaria homeopatyczne Polskiego Towarzystwa Homeopatycznego

- 2004-2005 - certyfikaty farmakopunktury z zastosowaniem leków antyhomotoksycznych oraz antyhomotoksycznej terapii  

                     chorób psychosomatycznych

- 2004 - certyfikat ukończenia Kursu Izopatii IIgo stopnia: farmakopunktura, terapia neuralna, leczenie izopatyczne

- 2007 - ukończenie Kursu Mikroskopii w Ciemnym Polu Widzenia w Katedrze Fizjopatologii PAM w Szczecinie

- 2007 - certyfikat ukończenia szkolenia z autohemoterapii Polskiego Towarzystwa Homeopatii i Homotoksykologii

- 2005-2009 - dyplom ukończenia kursu Tradycyjnej Medycyny Chińskiej

JĘZYKI OBCE

Francuski